Rammsteinpays2001.11.19Ledova ArenaSt. PetersburgRussia88 min
Rammsteinpays2001.11.19Ledova ArenaSt. PetersburgRussia76 minV2
Offspringpays2002.02.06Luzhniki ArenaMoscowRussia65 min
Rammsteinpays2002.06.17Petrovski StadionSt. PetersburgRussia79 min
Rammsteinpays2002.06.17St. Petrovsky StadionSt. PetersburgRussia85 min
Rammsteinpays2002.06.19B2 ClubMoscowRussia57 min
Rammsteinpays2004.11.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia111 minV1
Rammsteinpays2004.11.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia102 minV1
Rammsteinpays2004.11.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia78 minV2
Rammsteinpays2004.11.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia96 minV3
Rammsteinpays2004.11.28Sport Complex OlympiskiMoscowRussia5 min
Rammsteinpays2004.11.28Sport Complex OlympiskiMoscowRussia107 minV1
Rammsteinpays2004.11.28Sport Complex OlympiskiMoscowRussia45 minV1
Rammsteinpays2004.11.28Sport Complex OlympiskiMoscowRussia91 minV2
Rammsteinpays2004.11.28Sport Complex OlympiskiMoscowRussia108 minV2(from taper)
Apocalypticapays2008.02.26B1 MaximumMoscowRussia78 minV2
Offspringpays2008.12.03Sport Complex OlympiskiMoscowRussia68 min(from taper)
Combichristpays2010.02.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia32 min
Rammsteinpays2010.02.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia86 minV1
Rammsteinpays2010.02.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia89 minV2
Rammsteinpays2010.02.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia57 minV4
Rammsteinpays2010.02.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia45 minV4
Rammsteinpays2010.02.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia87 minV5
Rammsteinpays2010.02.26Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia88 minV6
Combichristpays2010.02.28Sport Complex OlympiskiMoscowRussia31 min
Rammsteinpays2010.02.28Sport Complex OlympiskiMoscowRussia93 minV3
Rammsteinpays2010.02.28Sport Complex OlympiskiMoscowRussia101 minV3(from taper)
Rammsteinpays2010.02.28Sport Complex OlympiskiMoscowRussia102 minV4(from taper)
Rammsteinpays2010.02.28Sport Complex OlympiskiMoscowRussia86 minV5
Rammsteinpays2010.03.01Sport Complex OlympiskiMoscowRussia99 minV1
Rammsteinpays2010.03.01Sport Complex OlympiskiMoscowRussia93 minV2
Rammsteinpays2010.03.01Sport Complex OlympiskiMoscowRussia94 minV3
Rammsteinpays2010.03.01Sport Complex OlympiskiMoscowRussia62 minV5
Rammsteinpays2010.03.01Sport Complex OlympiskiMoscowRussia39 minV7
Combichristpays2011.02.19Tochka clubMoscowRussia84 min(from taper)
Combichristpays2011.02.19Tochka clubMoscowRussia84 min
Musepays2011.05.22Sport Complex OlympiskiMoscowRussia116 minV1(from taper)
Musepays2011.05.22Sport Complex OlympiskiMoscowRussia119 minV2(from taper)
Rammsteinpays2012.02.10Sport Complex OlympiskiMoscowRussia99 min
Deathstarspays2012.02.11Sport Complex OlympiskiMoscowRussia34 min(from taper)
Rammsteinpays2012.02.11Sport Complex OlympiskiMoscowRussia93 minV1(from taper)
Deathstarspays2012.02.13Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia36 min
Rammsteinpays2012.02.13Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia125 minV1
Rammsteinpays2012.02.13Sport Concert ComplexSt. PetersburgRussia134 minV2
Rammsteinpays2013.06.08Rock Over VolgaSamaraRussia106 minV2
Rammsteinpays2013.06.08Rock Over VolgaSamaraRussia98 minV3(from taper)
Rammsteinpays2016.06.19MaxidromMoscowRussia97 min
Rammsteinpays2019.07.29Luzhniki StadiumMoscowRussia130 minV1
Rammsteinpays2019.07.29Luzhniki StadiumMoscowRussia131 minV2
Rammsteinpays2019.08.02Gazprom ArenaSt. PetersburgRussia136 min(from taper)